fbpx

Serviceavtal Tak

Fixers serviceavtal för tak till bostadsrättsföreningar kan innehålla följande

 • Inspektion och kontroll:Vi erbjuder regelbunden inspektion och kontroll av taket. Detta sker med hjälp av drönare eller/och en platsbesiktning. Inspektionen utförs under den varma tiden på året, där en uppdaterad diagnos ställs på taket. Inspektionen görs årsvis. Punkter som inspekteras är bl. a. taksäkerhet, eventuellt läckage, plåtar, vindskivor, nocktätning, ränndalar, hängrännor mm. Vi kan också inkludera besiktning, rengöring och kontroll av solpaneler.
 • Underhåll:Vi erbjuder underhåll av taket för att säkerställa dess långsiktiga hållbarhet. Eventuellt underhåll görs utefter vad den årliga inspektionen visar. Detta kan innefatta rensning av takbrunnar och hängrännor samt byte av trasiga takpannor eller tätningsmaterial.
 • Fågelskydd:Fixer har erfarenhet och kunskap i hur man hanterar fåglar kring fastigheten
 • Snö- och isavlägsnande:Fixer erbjuder snö- och isavlägsnande tjänster under vintermånaderna för att förhindra skador på taket och minska risken för läckage. Fixer erbjuder också tjänster inom avrop för farliga istappar och eventuella snöras. Föreningen ges också möjlighet att genom avtal med Fixer, avsäga sig det juridiska ansvaret för eventuella skador på tredje man.
 • Läckagediagnostik och reparation:Vid upptäckt av takläckage skulle vi erbjuda snabb och effektiv diagnostik för att hitta och åtgärda problemet. Vi skulle också utföra reparationer av taket vid behov, inklusive hela takbyten.
 • Taktvätt och takmålning:Fixer erbjuder takrengöringstjänster för att avlägsna alger, mossa och annat skräp som kan ackumuleras på taket. Detta kan bidra till att förlänga takets livslängd och förbättra dess estetiska utseende.
 • Akut service:Fixer kan tillhandahålla akut service dygnet runt för att snabbt åtgärda eventuella takskador eller läckage som kan uppstå vid oväntade händelser, till exempel kraftiga stormar eller fallande träd.
 • Dokumentation:Vi skulle erbjuda detaljerad dokumentation av alla utförda tjänster och inspektioner, inklusive fotografier och rapporter. Detta skulle ge bostadsrättsföreningen en fullständig översikt över takets skick och utförda åtgärder.
 • Solpaneler:Fixer är utbildade och har certifierade montörer.
 • Kostnadsöversikt:Fixer erbjuder en tydlig och transparent kostnadsöversikt för serviceavtalet, inklusive alla inkluderade tjänster och deras kostnader. Detta skulle hjälpa bostadsrättsföreningen att planera och budgetera för takunderhållskostnader på lång sikt.

Detta är bara några exempel på hur ett serviceavtal för tak till just er bostadsrättsförening skulle kunna utformas.

Fixers personal är utbildade i och har licens eller är certifierade i följande:

 • ”Skotta säkert”
 • Drönarflygning inklusive filmning
 • Montering och inspektion av taksäkerhet
 • Skylift
 • Fallskydd
 • Ställning
 • ABT och Bas p/u
 • Installation av solpaneler

#Fixer