Boka hembesök

Fyll i formuläret så återkommer vi!

  Vi ringer upp dig!

  Fyll i formuläret så ringer vi upp dig!

   Kontakta oss

   031-757 00 40

   info@fixer.nu


   Kontaktformulär


    Sälj/offert

    Janne Andreasson

    070 - 830 69 34
    janne@fixer.nu


    VD

    Magnus Hidetun

    070 - 830 72 03
    magnus@fixer.nu


    Administration

    Annelie Hidetun

    070 - 935 86 00
    ekonomi@fixer.nu


    Arbetsledare Städ

    Ingalill Sjögren

    070 - 777 40 15
    ingalill@fixer.nu


    Arbetsledare Fasad/Tak

    Sonny Carlsson

    070 - 477 23 33
    sonny@fixer.nu


    Miljö & Vatten

    Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur.

    I Göteborg har vi riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och vattendrag. Förorenat vatten kan uppstå vid olika typer av verksamheter, till exempel tvättning och borttagning av färg från tak och fasader.

    Skydda våra vattendrag

    För att skydda vattendragen i Göteborgs har miljöförvaltningen riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten. Det finns inga nationella riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.

    Att tillämpa riktvärdena vid utsläpp av förorenat vatten är en viktig del i att minska den negativa påverkan på vattendragen och för att nå god ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna.

    Riktlinjerna är tänkta att vara till hjälp för dig som driver företag eller är fastighetsägare så att du vet vilka krav som miljöförvaltningen ställer om förorenat vatten behöver avledas till dagvattennätet eller till ett vattendrag.

    Rening av dagvatten

    Rening av dagvatten är en viktig del i arbetet för att nå god vattenstatus i våra vattendrag. Göteborg ska verka för att begränsa tillförseln av föroreningar till dagvattnet.

    Önskar du läsa mer om området klicka här!

    Kontakt

    Om ni är intresserade eller har frågor kan ni kontakta oss, boka hembesök eller fylla i formuläret för att bli uppringd så hör vi av oss!