fbpx

Allt du behöver veta om Softwash

softwash före och efter Götebrog

Softwash är en revolutionerande rengöringsmetod som erbjuder en skonsam, effektiv och miljövänlig lösning för att tvätta fasader, byggnader och andra ytor. Med sitt ursprung i USA, där metoden snabbt har spridit sig tack vare sin effektivitet och förmåga att möta stränga miljökrav, har Softwash nu introducerats i Sverige av Fixer Göteborg. Denna metod att tvätta fasader skiljer sig från traditionella högtryckstvätt genom att den använder ett lågt tryck kombinerat med biologiskt nedbrytbara kemikalier för att rengöra och desinficera ytor, vilket ger långvariga och skonsamma resultat.

Softwash-teknikens grunder

Grundprincipen bakom Softwash är användningen av speciellt framtagna rengöringslösningar som appliceras vid ett lågt tryck. Denna metod eliminerar riskerna som associeras med högtryckstvätt, såsom skador på fasaden och onödigt vattenintrång. Därtill innebär den låga trycknivån att rengöringsprocessen blir betydligt skonsammare, medan de använda kemikalierna är effektiva mot biologisk påväxt utan att skada ytan eller omgivningen.

Fördelarna med Softwash

De primära fördelarna med Softwash inkluderar dess förmåga att skonsamt men effektivt rengöra olika ytor, dess effektivitet mot biologisk påväxt som alger, mögel och mossa, samt de långvariga resultaten av behandlingen. Till skillnad från traditionella metoder som ofta kräver regelbundna ingrepp, håller effekterna av en Softwash-behandling längre, vilket minskar behovet av frekvent underhåll.

Vanliga användningsområden

Softwash-metoden är applicerbar på en bred variation av ytor och byggnadstyper, från privatbostäder till större kommersiella fastigheter. Metoden är effektiv på material såsom sten, betong, trä, och puts, vilket gör den till en flexibel lösning för nästan alla utomhusrengöringsbehov.

Vad du kan förvänta dig av en Softwash-behandling

Kunder kan förvänta sig en grundlig men skonsam rengöring av sina ytor, där både synlig smuts och mikrobiell påväxt avlägsnas effektivt. Processen är snabb och resultaten är omedelbara, vilket ger en märkbar förbättring av ytan utan risk för skador.

Underhåll efter Softwash

Efter en Softwash-behandling är det viktigt att underhålla ytan för att förlänga resultatets livslängd. Detta kan innebära regelbundet avlägsnande av löv och annat organiskt material som kan främja ny påväxt, samt periodiska kontroller och vid behov, efterbehandlingar.

Hur påverkar Softwash miljön?

Softwash är designat för att vara en miljövänlig metod. Genom att använda biologiskt nedbrytbara kemikalier och eliminera behovet av bränsledrivna högtrycksmotorer, minskas både kemisk och koldioxidpåverkan på miljön avsevärt. Denna metod är därför ett hållbart alternativ som bidrar till att minska den ekologiska fotavtrycket från rengöringsprocesser.

Men Softwash är ju en kemikalie?

Även om Softwash innebär användning av kemikalier, är dessa speciellt utformade för att vara miljövänliga och biologiskt nedbrytbara. Det innebär att de bryts ner till ofarliga substanser som inte skadar miljön eller bidrar till föroreningar. Det är viktigt att skilja mellan Softwash-kemikalier och mer aggressiva, icke-nedbrytbara kemikalier som används i vissa andra rengöringsmetoder.

Vilka kemikalier används i Softwash?

Kemikalierna som används i Softwash-lösningar varierar beroende på tillverkare och specifika rengöringsbehov, men de delar gemensamma egenskaper i att vara biologiskt nedbrytbara och miljövänliga. Generellt inkluderar dessa lösningar en blandning av:

  • Blekmedel (Natriumhypoklorit): Används för dess effektiva förmåga att döda alger, mögel, och mossa. Koncentrationen anpassas för att vara effektiv samtidigt som den är skonsam mot behandlade ytor och omgivningen.
  • Ytaktiva ämnen: Dessa ämnen minskar ytspänningen mellan vätska och smuts, vilket gör det enklare för lösningen att tränga in och lyfta bort smuts, alger, och annan biologisk påväxt.
  • Desinficerande komponenter: Bidrar till att döda bakterier, virus och andra mikroorganismer för att förebygga återväxt.
  • Buffrar och stabilisatorer: Används för att balansera pH-värdet och stabilisera lösningen, vilket ökar effektiviteten och minskar risken för skador på behandlade ytor.
  • Doftämnen och färgämnen: Ibland tillsätts dessa för att förbättra användarupplevelsen, även om de inte bidrar till själva rengöringsprocessen.

Vad händer om Softwash-lösningen rinner ut i avloppssystemet?

För att förebygga att Softwash-lösningen rinner ut i avloppssystemet, är det viktigt att all användning av kemikalier, inklusive avrinning från Softwash, hanteras på ett ansvarsfullt sätt som inte belastar kommunens avloppssystem eller den naturliga miljön. Vi på Fixer AB har byggt ett eget mobilt reningsverk som hanterar just kemikalier från Softwash-lösningen och som säkerställer att inga kemikalier rinner ut i det kommunala avloppssystemet.

Softwash by Fixer

Sammanfattning och slutsats

Softwash erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionella rengöringsmetoder, inklusive dess skonsamhet, effektivitet mot biologisk påväxt, och dess långvariga resultat. Med dess miljövänliga ansats och förmåga att anpassas till en mängd olika ytor och byggnadstyper, representerar Softwash framtiden inom fasadtvätt och ytrengöring. Vi uppmanar alla som överväger rengöring av sina fastigheter att utforska fördelarna med Softwash som ett hållbart och effektivt alternativ. Kontakta oss om du har fler frågor eller om du vill få en offert för din fastighet.