fbpx

Is och snö ska tas bort snarast – avspärrning fråntar inte ansvar

Du som fastighetsägare eller ledamot i bostadsrättsföreningen är skyldig att se till att snö och is som kan rasa ned tas bort, som det uttrycks i ordningslagen, utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i de flesta fall att snön och isen ska tas bort omedelbart. Om detta inte efterföljs, och särskilt om en olycka sker, till exempel för att snö eller istappar faller ned och skadar personer, bilar eller annan egendom kan utöver skyldighet att betala för skadan även ett straffrättsligt ansvar uppkomma. Det kan innebära att den ansvarige döms till t.ex. böter eller fängelse.

Avspärrning av trottoarer kan ske tillfälligt för att minska risken för olyckor. Avspärrningar fråntar inte ansvaret att avlägsna is och snö. En avspärrning kräver tillstånd och är i första hand till för att tillfäl­ligt spärra av platsen under den tid som man avlägsnar is och snö.

Se till att ha avtal med Fixer Göteborg AB

Försök inte att själv avlägsna snö och is från tak, risken är stor för olyckor, utan anlita i stället Fixer Göteborg AB

För skottning av yttertak krävs ett arbetslag med en skottare, en säkerhetsman och en person som bevakar att förbipasserande inte kommer i närheten av riskzonen på marken. Fastighetsägarna har tagit fram standardkontrakt som vi rekommenderar att ni använder när ni anlitar företag för snöröjning.

Kontrakten heter: Kontrakt för bevakning och skottning av snö/is på
yttertak (73) samt Kontrakt snöskottning yttertak (71) och finns att köpa i Fastighetsägarna Dokument

Serviceavtal Snö & IS Avrop

Detta avtal bygger på att föreningen väljer att behålla det juridiska ansvaret för eventuella konsekvenser av nedfallande snö och is. Vid behov kontaktar föreningen Fixer, som då kommer och skottar enligt föreningens önskemål.

Avropsavtalet:

  • Föreningen kontaktar Fixer vid behov, Fixer rycker ut i mån av tid.
  • Fakturering sker enligt löpande tariff, skylift, avspärrning osv
  • Arbetet utförs av licensierade takskottare.
  • Föreningen bär själv det juridiska ansvaret för eventuella konsekvenser av fallande is eller snö.

Serviceavtal Snö & Is Trygghet

Trygghetsavtalet skiljer sig från avropsavtalet så till vida att det juridiska ansvaret skrivs över till Fixer i ett juridiskt bindande avtal. Fixer tar alltså det fulla ansvaret för eventuella konsekvenser av nedfallande snö eller is.

Trygghetsavtalet

  • Kostnadsfri takbesiktning innan avtal.
  • Licensierade skottare enligt ”Skotta säkert”
  • Korrekt och säker utförd skottning och borttagning av potentiellt farliga istappar.
  • Vi håller koll på när din fastighet är i behov av skottning, detta sker med rondering.
  • Juridiskt ansvar för snöras och istappar.

#Fixer