fbpx

Så tar du hand om taket på din bostadsrättförening

Taket måste väl ändå ses som den absolut viktigaste delen på en fastighet, taket ger oss skydd från väder och vind, taket gör också att vi kan behålla värmen. Resonemanget är ganska självklart, eller hur? Taket är också den dyraste komponenten att byta ut. Med dessa förutsättningar om hur viktigt taket är för vårt välmående i fastigheten, borde då inte taket få tilldelat lite mer resurser för att klara av alla de viktiga krav vi ställer på vårt tak? Detta kallar vi på Fixer för taktvård.

Vanliga takproblem

Vanliga takproblem som läckage eller påväxt uppstår inte under en natt, dessa problem uppstår enbart för att man har under en tid negligerat takets betydelse, det finns bara ett sätt att upptäcka eventuella brister på sin förenings tak, det är igenom besiktning/kontroll. Tidig upptäckt och åtgärdande av dessa problem är därför viktigt för att undvika kostsamma reparationer.

Regelbunden besiktning och underhåll

Regelbunden besiktning och underhåll är nyckeln till ett hållbart tak. Genom att schemalägga årliga inspektioner kan bostadsrättsföreningar identifiera och åtgärda mindre problem innan de blir stora. Detta innebär att kontrollera takets skick, rengöra hängrännor, leta efter läckage, ersätta trasiga takpannor och att se över taksäkerheten.

Taktvätt och mossbekämpning

Taktvätt och mossbekämpning är viktiga delar i takvård. Mossa och alger håller kvar fukt och orsaka skador på takmaterial. Regelbunden rengöring med lämpliga, miljövänliga medel kan förhindra dessa problem och förlänga takets livslängd.

Åtgärder vid skador och läckage

Vid upptäckt av skador eller läckage är det viktigt att snabbt vidta åtgärder för att minimera skadan. Detta kan innebära allt från enklare lagningar till mer omfattande renoveringsarbeten. Att ha en plan för snabba insatser är avgörande för att skydda fastigheten.

Taktvätt och takmålning

När det gäller takpannor av betong specifikt, så tappar betongpannor sin målade yta efter ca 15 år, när denna ytbehandling försvunnit så eroderar betongpannan och pannan bryts ner, gruset hamnar då i hängrännor. Se den här filmen så förklarar vi mer.

Det hjälper alltså inte att bara att göra rent ett tak, det är bara första processen, takpannorna måste ges ett nytt ytskydd, lite grann som att tvätta sin bil med avfettning, lacken på bilen måste skyddas, annars bryts lacken ner. En betongpanna måste ha ett ytskydd, detta av flera anledningar. När ytan väl är tvättad och målad med en vattenavvisande färg så torkar pannan mycket fortare vilket gör att påväxten fördröjs.

  • Estetiskt (ett målat och rent tak är mer tilltalande)
    Tekniskt (ett målat och rent tak håller mycket längre)
  • Kostnad och Budgetplanering

Att planera för takvårdsbudgeten är viktigt för bostadsrättsföreningar. Genom att förstå kostnaderna (investeringen) för regelbundet underhåll, eventuella reparationer och långsiktiga renoveringsprojekt kan föreningen allokera resurser på ett sätt som skyddar både fastigheten och föreningens ekonomi.

Lagar och föreskrifter

Det finns lagar och föreskrifter som styr takarbeten, inklusive byggnormer och säkerhetskrav. Bostadsrättsföreningar måste försäkra sig om att allt takarbete uppfyller dessa krav för att undvika böter och juridiska problem. Detta gäller taksäkerheten, dvs förankringspunkter och snörasskydd, men även hur man beträder taket på ett säkert sätt.

Val av leverantör och samarbetspartners

Att välja rätt leverantörer och samarbetspartners för takvård är viktigt. Rekommendationer, referenser och certifieringar kan hjälpa föreningen att välja en pålitlig partner som kan erbjuda kvalitativ service och goda resultat.

Framtid och hållbarhet i takvård

Hållbarhet blir allt viktigare inom alla områden av fastighetsskötsel, inklusive takvård. Genom att välja miljövänliga material och metoder kan bostadsrättsföreningar bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som de skyddar och bevarar sina fastigheter. Att här kunna få taket att hålla så länge som möjligt är en mycket stor insats för miljön.

Med god insikt om varför och hur ett tak skall skötas/vårdas ger väldigt många fördelar, både ekonomska och miljömässgt. Men framför allt kan föreningen få en trygghet där man slipper onödiga utgifter eller överraskande konsekvenser.