fbpx

Regelverk Taksäkerhet

Taksäkerhet Göteborg

Arbetsmiljöansvar

Regelverket kring takanordningar som skydd för den som ska beträda taket gäller nästan alla hus i vårt land. Taket ska vara säkert att beträda för sotare och vid snöröjning och reparationer, oavsett vem som utför arbetet. Det ses som en arbetsplats. (Läs mer om arbetsmiljöansvar i Fixers blogg om ditt tak vår arbetsplats, intern länk)

Vanliga bostadshus

På ett hus som är upp till åtta meter högt och som inte har en skarpare takvinkel än 45 grader är det lämpligt med taksteg kompletteras med en förankringsanordning för säkerhetslina, glöm inte av sotaren och hans/hennes arbetsmiljö. Finns det solpaneler på taket? Finns det ventilation på taket? Det finns flera anledningar till att besöka/arbeta på taket, av vilken anledning det än är så är ett säkert
tak ett arbetsmiljöansvar.

Förankring och tillträde

Förankringsanordningen för en livlina ska göra det möjligt att använda säkerhetslinan över hela taket på ett säkert sätt. Det duger därför inte att låta till exempel skorstenen vara förankringen. Däremot kan väl fastsatta gångbryggor, nockräcken, takstegar och fästöglor ses som förankringsanordningar.

För att komma upp på själva taket kan en lös stege användas. Den ska mäta tillräcklig höjd (vara en meter över takfoten) och ha ett ordentligt glidskydd. Det får inte finnas någon risk att stegen bär i väg. Glidskydden är en billig investering som verkligen minskar risken för olyckor. Därför bör alla hus ha en sådan.

Högre hus och skorstenar

Om taket är högt (över 8 meter) eller mycket vinklat räcker det inte med att lösa tillträdet via lösa stegar och taksteg. Då måste fasta stegar monteras, ibland ska de även vara försedda med fallskydd. En lucka i taket eller i ytterväggen kan däremot användas istället för den fasta stegen upp till själva taket. Då måste det också vara säkert att gå från lucka till tak och sedan vidare på taket. Skorstenen behöver också säkras upp. Om skorstenen är hög, över 1,2 meter ska också en fast stege sättas på skorstenen. Den ska också ha en handledare och en ståplatta.

Snörasskydd

Få privata villatak har idag ett snörasskydd. Det behövs inte alltid, men i vissa fall är det motiverat med ett snörasskydd. Om det finns en riskför att stora snömängder rasar ner på en person, är det vettigt och enligt regel att installera ett sådant. Det gäller inte minst vid entréer. Hur ett snörasskydd ser ut varierar något och skydden kan delas in i tre olika grupper: räcke, gallerdurk alternativtprofildurk. De ser lite olika ut i designen, men fyller alla samma funktion – snön kan inte rasa ner från taket.

Ett allt för kort snörasskydd håller däremot inte för de påfrestningar en snörik vinter kan erbjuda. Se alltid till att dimensionera snörasskyddet ordentligt. Det kan handla om att ha två stycken ovan varandra, eller att låta snörasskyddet spärra snöfallet utmed en hel sida, istället för enbart där snön inte ska falla. På ett längre snörasskydd, eller om två snörasskydd placeras ovan varandra på hustaket, fördelas tyngden från snön mycket bättre.