Boka hembesök

Fyll i formuläret så återkommer vi!

Vi ringer upp dig!

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig!

Kontakta oss

031-757 00 40

info@fixer.nu


Tak/Fasad

Janne Andreasson

070 - 830 69 34
janne@fixer.nu


VD

Magnus Hidetun

070 - 830 72 03
magnus@fixer.nu


Administration

Annelie Hidetun

070 - 935 86 00
ekonomi@fixer.nuKontaktformulär

Fasadtvätt

Fasadtvätt Göteborg

Fasadtvätt innebär inte per automatik att högtryckstvätta, faktum är att vi sällan högtryckstvättar fasader. Det finns framförallt två anledningar till att undvika detta.

  1. Det som oftast ska tvättas bort på en fasad är påväxt som lav, alger etc. Då detta är levande organismer krävs att man får död på rotsystemet annars är det som att klippa gräsmattan. Med högtryck tvättar man rent för ögat så att säga, “roten” till det onda finns kvar och syns snart igen.
  2. Risken att skada fasaden eller få oönskat vattenintrång är stor.

Vi kan fasadtvätt! Vi har flera olika sätt att tvätta fasader med. Kallt eller varmt vatten, hög eller lågtryck, biokemisk teknik eller ultrarent vatten. Vi tvättar från marken eller med skylift. Fasadtvätt utförs i Göteborg med omnejd.

Vi hjälper er med följande: glas, trä, plåt, betong, tegel/mursten, puts/spritputs/reverterade.

Glas

I modern arkitektur kan fasader och takkonstruktioner ofta bestå av glas. Med vår arbetsmetod kommer vi åt dessa ytor, stora som små.

Tack vare rent vatten-teknik är det idag möjligt att upp till 18 m höjd från marknivå miljövänligt rengöra fönster och glasade väggpartier.

Trä

Färgfabrikanter rekommenderar 1-2 fasadtvättar om året för att förlänga livslängden på färgen.

Försäkringsbolaget Folksam har under flera år forskat i färger och fasadrengöringsmedel. Resultat visar att ultrarent vatten-teknik är den bästa.

I testet framgår också vilka färgfabrikat som är mest motståndskraftiga.
Här kan ni läsa mer.

Plåt

Plåtfasader är oftast väldigt tacksamma att tvätta. Fixers skonsamma lågtrycksmetod gör dessutom att buller minimeras vilket ofta är ett problem när högtrycksbaserade tvättmetoder används. Beläggningar av alger och mögel är vanligt förekommande.

Betong

Metoden fungerar mycket bra på betong. Betongens beskaffenhet gör att den ofta lämpar sig för tvätt med högtryck, dock måste man vara uppmärksam på betongens skick så att den verkligen har kvar sin ursprungliga hårdhet, tacksam att impregnera/måla.

Tegel/Mursten

Är det en biologisk påväxt på ytan så räcker inte högtryckstvätt. Sporerna finns kvar i ytan även efter tvätt. Istället kan vi lägga på ett medel som dödar påväxten och sedan får regnet sköta tvätten – full effekt nås efter ca 18 månader.

Puts/Spritputs/Reverterade

Putsfasader i sig är en hel vetenskap och kräver stor försiktighet och kunskap. Man pratar om enstegs- eller tvåstegsisolerade fasader. Vi rengör dessa helt utan vatten. Kontakta oss om hur.

Byggskivor/Cemberit m.fl.

Byggskivor är här ett samlingsnamn för respektive varumärke,
gemensamt för dessa är att i princip inga tillverkare godkänner
högtryckstvätt. Detta kan allvarligt skada dessa något ömtåliga skivor.

Med ultraren vattenteknik finns flera fördelar

Effektivt
Vattnet är aggressivt och löser upp smuts, alger, fetter och mögel.

Skonsamt
Att tvätta med ultrarent vatten innebär att varken vatten eller smuts tränger in i fasaden. Slitaget på byggnaden blir betydligt mindre.

Miljövänligt
Inga kemikalier är inblandade vilket är bra för fasad och miljö.

Ekonomiskt
Metoden är tidssparande. I och med att arbetsmetodens räckvidd är 18 meter slipper man dyra liftkostnader.

Den rena vattentekniken
Är skonsam mot gamla objekt som till exempel kulturminnbeskyddade byggnader, kyrkor och dylikt.

Vår rena vattenteknik är säker ur arbetsmiljösynpunkt
Man står på marken och arbetar vilket minimerar risker.

Fixer arbetar idag mycket med ultrarent vatten, en städteknik som minimerar kemikalieanvändning. Många gånger används det för mycket kemikalier i städbranschen och ibland är det till och med helt onödigt. När det gäller ytor som städas regelbundet räcker ultrarent vatten väldigt bra. 

Forskning kan idag bevisa att städning med ultrarent vatten har följande fördelar:

  • Mer hälsosamt för personal (som slipper artificiella dofter)
  • Mer miljövänligt
  • Ytan som städas blir renare med ultrarent vatten än med kemikalier
  • På den städade ytan finns ingen film av kemikalier, ytan är bara ren, vilket på många underlag ger en bättre glans.

Med en speciell filtreringsteknik görs helt vanligt kranvatten fritt från mineraler, kalk och salter. När vattnet blivit vad vi kallar ultrarent så får vattnet egenskaper som vi eftersträvar. Förutom vattnet behövs också en mekanisk bearbetning av ytan.

Tänk att du tvättar en svart bil och låter den torka i solen, vad händer med vattendropparna? Jo när dom torkat så lämnar dom ett spår efter sig, detta spår är helt enkelt det som fanns bundet i vattnet, kalk, mineraler osv.

Föreställ dig nu att du tvättar med ett vatten som inte lämnar dessa spår, detta är en av fördelarna med ultrarent vatten, det finns många fler. Ultrarent vatten lämpar sig för glasytor, ömtåliga ytor eller ytor som inte är så hårt angripna. Ett användnigsområde är bl.a städ där vi kan städa helt utan kemikalier idag.

Kontakt

Om ni är intresserade eller har frågor kan ni kontakta oss, boka hembesök eller fylla i formuläret för att bli uppringd så hör vi av oss!