fbpx

Kundcase

Västra Gårdsten

Uppdrag: Fasadtvätt,
Underlag: Betongelemet
Villkor: Ingen högtryck fick användas och ska inte användas på dessa fasader! Risk för vatteninträngning mellan elementen där en mjukfog sitter. Det är stor risk att fogen skjuts sönder av en för hård vattenstråle, om vattnet kommer in bakom elelementet i dessa konstruktioner så riskerar armeringen att bli blöt,
blir den blöt så rostar den och om den rostar så expanderar den och kan spräcka hela fasaden, detta har vi sett vid ett flertal tillfällen.
Dessutom ligger Västra Gårdsten i ett ”vattenskyddat område” detta betyder att kommunen har en drickvattentäkt i området, dvs Göta Älv, extra hårda krav med andra ord på att inte släppa ut tvättvattnet i mark o natur.
  • Övriga utmaningar:
  • Ta stor hänsyn till mjukfogen som inte får tvättas bort
  • Allmänheten
  • Speciellt godkännande från Miljö & Hälsa
  • Blommor och växtlighet, Balkonger med inredning
  • Upptagning och rening av tvättvatten enligt Göteborgs stads lagar.
  • Skylift
  • Avspärrningar