fbpx

Kundcase

Östra Hamngatan Göteborg

Uppdrag: Fasadtvätt
Underlag: Norsk Granit
Villkor: Ingen kemikalie får användas ej heller högtryck, detta på grund av stenens
känslighet.

  • Övriga utmaningar:
  • Ta stor hänsyn till sandfogen som inte får tvättas bort
  • Allmänheten
  • Tillstånd polis och spårvägen
  • Nattarbete
  • Upptagning och rening av tvättvatten enligt Göteborgs stads lagar.
  • Skylift
  • Avspärrningar