Boka hembesök

Fyll i formuläret så återkommer vi!

Vi ringer upp dig!

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig!

Kontakta oss

031-757 00 40

info@fixer.nu


Tak/Fasad

Janne Andreasson

070 - 830 69 34
janne@fixer.nu


VD

Magnus Hidetun

070 - 830 72 03
magnus@fixer.nu


Administration

Annelie Hidetun

070 - 935 86 00
ekonomi@fixer.nuKontaktformulär

Taktvätt

Taktvätt  i Göteborg

Vi erbjuder två alternativ att rengöra takpannor:

 • Högtryckstvätt och därefter behandla taket med ett anti-algmedel.
 • Enbart anti-algmedel

Om takpannan tappat sin ursprungliga färgyta då behöver det också målas, läs mer om takmålning här.

Taktvätt & vård

Taktvätt och takvård innebär att av två anledningar sköta om sitt tak, den ena anledningen är estetisk. Man vill att taket och fastigheten som helhet skall framstå så attraktiv som möjligt, (här skiljer vi oss åt väldigt mycket). Vad som anses estetiskt tilltalande är relativt.

Den andra anledningen till takvård är att genom en god och regelbunden skötsel/översyn av taket inse att ett väl skött tak håller längre.

Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet eller ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulör och glansförändring som anses acceptabel för en takklädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad takpannan finns.

Teknisk livslängd är tiden fram till dess att pannan inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktion eller bakomliggande material och konstruktioner. Den tekniska livslängden är normalt avsevärt längre än den estetiska.

Vi erbjuder taktvätt i Göteborg samt i närområden runt omkring.

Högtryckstvätt

Fördelen med taktvätt genom högtryck tillskillnad från att bara algbehandla är att det blir rent direkt, det är dessutom ett krav som del i ett underarbete inför målning. Efter högtryckstvätt gör vi också en algbehandling för att säkerställa att sporer på taket inte växer tillbaka.

Högtryckstvätta gör man av två anledningar.

 • Taket ska målas
 • Man vill ha rent tak på en dag.

Behandling med anti-algmedel

Vi duschar taket med ett anti-algmedel, all påväxt dör och transporteras bort av regnet. Detta tar sin tid, full effekt nås efter två år. Detta är första steget i att vårda sitt tak. Om takpannan saknar sin målade yta blir effekten att påväxten försvinner från taket men takpannan absorberar vatten och estetiskt är denna tjänst bra för pannor som är upp till ca 5-15 år gamla. (Väldigt mycket beroende på geografi). Denna tjänst utförs även efter högtryckstvätt av tak för att sporer inte ska finnas kvar.

Fördelar.

 • Kostnadseffektivt
 • Tak utan påväxt
 • Kan förskjuta ett takbyte
 • Taket kan bli mer estetiskt-om det finns en yta kvar på takpannan

Hur fungerar betongpannor och vad fyller dem för syfte?

Oftast är betongpannor formade som en sinuskurva, detta är för att kunna släppa in luft under pannorna, så att luften kan cirkulera och torka upp taket. Betongpannor är till för att i första hand skydda pappen och eventuellt för det estetiska, pannorna skyddar också mot eventuell brandrisk utifrån.

En takpanna är uppbyggd med sand, ballast, cement och en ytbehandling. En ny takpanna har ingen garanti för ytan, inte en enda dag. Garantin gäller bara frostbeständighet.

Den estetiska livslängden är betydligt kortare än den tekniska. Det estetiska värdet är kanske inte lika stort som det tekniska men det har ändå ett värde och båda går faktiskt hand i hand. Redan här väljer många att ingripa, en bra förvaltning börjar redan här.

När pannan nått ett antal år och börjar bli sliten kommer följande att hända:

 • Det kommer grus i hängrännan som åker ner i stupröret och riskerar täppa igen ev. dränering
 • Färgen på pannorna är borta
 • Mikrobiell påväxt
 • Taket är inte längre estetiskt tilltalande

Hur och varför rengör man betongpannor?

Rengöring av betongpannor skall ske med ett klart syfte. Behöver takpannorna en ny yta så måste taket bli helt rent och det enda sättet är högtryckstvätt.

Det finns tre alternativ att göra rent ett tak av betongpannor

 • Sopa taket
 • Behandla taket med kemikalier
 • Högtryckstvätta taket

Om taket har en mikrobiell påväxt, vilket det alltid har, så måste en kemisk behandling ske. Tänk att du har ett sår du vill göra rent, vatten gör grovjobbet men det dödar (desinficerar) inte. Man kan alltså högtryckstvätta ett tak men om man inte efterbehandlar det så kommer mikroberna snart tillbaka.

Man kan skippa högtryckstvätten och bara behandla taket med kemikalier om det inte är för mycket mossa/påväxt. Är det för mycket påväxt så släpper inte det med hjälp av kemikalier. Då måste man tvätta taket med högtryck eller sopa taket.

Varför ytbehandlar man betongpannor?

När takpannorna väl är rengjorda så är frågan, hur ser taket ut? Har det kvar en yta? Regeln är nämligen att all betong behöver en yta, betong kan inte stå obehandlad, den bryts ner mycket fortare då. Detta gäller både den estetiska och tekniska biten. När taket är rent och inte har kvar sin yta så bör/ska taket ges en ny yta. Detta kan kallas coating/impregnering eller målning.

Kontakt

Om ni är intresserade eller har frågor kan ni kontakta oss, boka hembesök eller fylla i formuläret för att bli uppringd så hör vi av oss!