fbpx

Tjänster

Solpaneler

Funderar du på att montera solpaneler?

Takpannor av betong bör alltid ha ett ytskikt. Efter ca 15 år är detta ytskikt borta. Ett dåligt eller obefintligt ytskikt gör att pannan tar upp fukt, vilket inte bara gynnar påväxt av mossa och alger, vi vill inte att vår bostad binder fukt. Därför bör det målas eller impregneras. Ytskiktet skyddar mot nedbrytning av pannan samt avvisar fukt, d.v.s. förhindrar fuktskador på undertak och frostsprängningar.

Så innan du monterar solpaneler, se till att ditt tak klarar lika många år som dina solpaneler ska vara på taket. Vill du ha hjälp av oss så kommer vi och besiktar ditt tak.

Tjänster inom tak

Softwash

Softwash är en rengöringsmetod som använder en teknik för lågtryckstvätt tillsammans med en blandning av biologiskt nedbrytbara algbekämpningsmedel. Det säkerställer att man får död på rotsystemet som förhindrar att det växer tillbaka. Softwash använder ett mycket lägre vattentryck än högtryckstvätt, vilket gör det idealt för takytor som är svåra att rengöra eller som skulle skadas med högtryckstvätt.

Högtryck

Fördelen med högtryckstvätt gentemot att bara algbehandla är att det blir rent direkt. Det är dessutom ett krav som del i underarbetet inför målning. Efter högtryckstvätt utför vi också en algbehandling för att säkerställa att alla sporer på taket tvättats bort och att de inte växer tillbaka.

Högtryckstvätta gör man av två anledningar – antingen då taket behöver målas om eller då man behöver tvätta rent taket snabbt.

Algbehandling

Behandling med anti-algmedel är ett viktigt steg i att vårda sitt tak för att förhindra att alger, mossa, lavar och annan mikrobiell påväxt kan fortsätta växa, men det kan också användas för att rengöra tak.

Vi duschar taket med ett anti-algmedel, all påväxt dör och transporteras bort av regnet. Detta når full effekt efter cirka två år.

Om takpannan saknar sin målade yta blir effekten att påväxten försvinner från taket men takpannan absorberar vatten. Rent estetiskt är denna tjänst bra för pannor upp till cirka 5-15 år gamla med mycket ingrodd smuts – detta varierar dock då det är väldigt beroende på hur mycket väder och vind takpannorna får utstå.

Takrengöring i Göteborg med anti-algmedel erbjuder effektiv takrengöring till ett bra pris som rengör och förhindrar påväxt.

Vad säger våra kunder?

Vi har svaret på dina frågor!

Takets livslängd beror på främst tre faktorer:

 • kvaliteten på hur taket lades
 • takets lutning – ett brantare tak håller längre
 • hur bra och hur ofta taket underhålls

Beräknad livslängd på ett traditionellt tak är enligt tillverkarna omkring 30 år – detta gäller både papp och betongpannor. Nedan är en uppskattning på medellivslängden för olika takkonstruktioner:

 • takpapp låglutande/platta konstruktioner 20 år
 • gummiduk låglutande/platta konstruktioner 30 år
 • takpapp under takpannor av betong, tegel 30 år
 • takpannor av betong/tegel 30 år
 • korrugerad takplåt med underliggande papp 35 år
 • bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp 35 år
 • asbestcementskivor/eternitskivor 30 år
 • plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc) 35 år
 • hängrännor/stuprör 25 år
 • skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler) 40 år.

Taktvätt ökar livslängden på ett tak, med vissa förutsättningar. Den beräknade livslängden från tillverkarna på takpannor är omkring 30 år, med regelbunden takservice kan livslängden i vissa fall dubbla. Det kräver dock att rätt service, med rätt intervall i rätt tid sker.

Teknisk livslängd är tiden fram till dess att taket inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktion eller bakomliggande material och konstruktioner.

Estetisk livslängd är tiden fram till dess att taket inte längre är estetiskt tilltalande, till exempel att färgen på pannorna är borta eller att takpannorna är täckt av smuts och mikrobiell påväxt.

Den estetiska livslängden är betydligt kortare än den tekniska. Medan det estetiska värdet inte kanske är lika stort som det tekniska, så har det ändå ett värde och båda går hand i hand.

Ett välvårdat tak gör stor skillnad på helhetsintrycket

Andra populära tjänster

Taktvätt

Vi arbetar med alla typer av underlag och önskar ni en behandlad altan, så har vi flera olika alternativ.

Takmålning

Med regelbunden takvård och rensning av hängrännor ökar du livslängden på taket.

Fasadtvätt

Vi har ett flertalet tvättalternativ för entrétvätt. Två populära alternativ är ultrarent vatten eller softwash.

Altantvätt

Vi arbetar med alla typer av underlag och önskar ni en behandlad altan, så har vi flera olika alternativ.