Tjänster

Miljörum

Från soprum till miljörum

Om soprummet är en mörk och otrevlig plats ökar risken att avfallet hamnar i fel kärl eller till och med på golvet . Ett bra miljörum är utformat och inrett på ett sätt som underlättar sortering.

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för beteendeförändring där målet är att en person ska göra bättre val och välja ett alternativ framför ett annat. Det handlar inte om att ta bort valfriheten och tvinga på någon någonting eller tala om vad som är rätt eller fel. Man förenklar snarare olika val som människor ställs inför eller gör vissa val mer intressanta i syftet är att leda människor i en annan riktning. Kort sammanfattat kan man säg att det handlar om att man göra det lätt att göra rätt.

Metoden blev ett omtalat begrepp när Richard Thaler tilldelades nobelpriset i ekonomi 2017 då han lanserade teorin om hur vi alla kan bli bättre människor om vi bara får en knuff. Sedan dess har både beslutfattare, regeringar och företag anammat metoden framgångsrikt, men det sägs att allting egentligen började med en fluga i en pissoar.

 • Private individuals

  Nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. mauris pellentesque pulvinar.

 • Property owner

  Nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. mauris pellentesque pulvinar.

 • Associations

  Nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. mauris pellentesque pulvinar.

Miljörum

Dry sweep or scrape

This method involves cleaning the roof from growth without high pressure, instead of high pressure you choose to brush or scrape moss from the roof. The method is time-consuming and the roof will not be completely clean with this method alone. When the worst moss has been scraped/brushed off, an anti-algae agent is applied to kill the remaining growth. The reason companies sell this service is simply because you can’t finish a roof. Fixer does not perform this service.

If you can surface treat a roof, this method appears irrational. In some cases, the roof does not need to be swept/scraped, but the anti-algae agent is applied directly.

Treatment with anti-algae agents

What does an anti-algae agent do? What grows on the roof is microbial growth, algae, lichen, moss, bacteria or mold, simply living organisms. When these organisms have grown and become visible to the eye, we experience that the roof looks dirty, you can also say that the roof has an infection. You can wash a wound in several ways, but then you need to disinfect the wound to prevent bacteria from forming in the wound. This is how anti-algae agents work.

Pressure washer

Here you can choose to wash with different high pressure, hot or cold water. You can wash with a lance or pull a ”sled” up and down. Regardless of which choice you make, the roof will be completely clean on the day. This method is used to ensure that the roof is completely clean, an absolute requirement if you wish to finish the roof. That is, impregnate or paint.
 
High-pressure washing is done for two reasons:
 
The ceiling must be painted
You want a clean roof in one day.

 
 

Hur vi gör

”För att hängrännorna ska fungera behöver vattnet fri passage.Vi rensar, tvättar, dammsuger, våtsuger och håller rent era hängrännor. ”

Vad säger våra kunder?

Vi har svaret på dina frågor!

Beräknad kostnad för ett takbyte är cirka 1600 kr/kvm inklusive moms utan avdrag. Ett tak på 200 kvm kostar alltså cirka 320 000 kr att byta.

Takets livslängd beror på främst tre faktorer:

 • kvaliteten på hur taket lades
 • takets lutning – ett brantare tak håller längre
 • hur bra och hur ofta taket underhålls

Beräknad livslängd på ett traditionellt tak är enligt tillverkarna omkring 30 år – detta gäller både papp och betongpannor. Nedan är en uppskattning på medellivslängden för olika takkonstruktioner:

 • takpapp låglutande/platta konstruktioner 20 år
 • gummiduk låglutande/platta konstruktioner 30 år
 • takpapp under takpannor av betong, tegel 30 år
 • takpannor av betong/tegel 30 år
 • korrugerad takplåt med underliggande papp 35 år
 • bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp 35 år
 • asbestcementskivor/eternitskivor 30 år
 • plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc) 35 år
 • hängrännor/stuprör 25 år
 • skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler) 40 år.

Beräknad kostnad för ett takbyte är cirka 1600 kr/kvm inklusive moms utan avdrag. Ett tak på 200 kvm kostar alltså cirka 320 000 kr att byta.

Ett välvårdat tak utan alger gör stor skillnad på helhetsintrycket

Andra populära tjänster

Taktvätt

Vi arbetar med alla typer av underlag och önskar ni en behandlad altan, så har vi flera olika alternativ.

Takmålning

Med regelbunden takvård och rensning av hängrännor ökar du livslängden på taket.

Fasadtvätt

Vi har ett flertalet tvättalternativ för entrétvätt. Två populära alternativ är ultrarent vatten eller softwash.

Altantvätt

Vi arbetar med alla typer av underlag och önskar ni en behandlad altan, så har vi flera olika alternativ.