fbpx

Det finns två anledningar till att måla ditt tak:

 • Teknisk
 • Estetisk

Vi kommer att fördjupa oss i den tekniska anledningen här.

Visst vill du att ditt tak ska vara vattenavvisande, helst lite som Goretex?

Inte vill du ha på dig en jacka av lammull i ett regn?

Betong tar upp vatten, därför behandlar man nästan alltid en yta av betong,
man kan ytbehandla betong på flera sätt:

 • Impregnering
 • Nanobehandling
 • Målning med akrylat- eller silikatfärg
 • Epoximålning mm

måla ditt tak | Fixer

Om du inte målar

Om du väljer att inte måla ditt tak så kommer betongpannan att ”sanda” eller
”erodera” det betyder att sanden/gruset som pannan är byggd av att släppa och
åka ner i hängrännorna, har du otur så åker sanden ner i dräneringen.

Om betongpannan saknar sin målade yta så tar pannan upp vatten, den
absorberar alltså, med andra ord, den blir blöt. Detta är en anledning till att det
växer mossa/lav på ditt tak. Du kan ta bort mossa/lav genom att algbehandla ditt
tak men den kommer snart tillbaka för ytan på pannan är borta.

Genom att i stället måla ditt tak så gör du i stället ytan inte bara snyggare
estetiskt utan den blir också vattenavvisande.

Dessutom slipper du att pannar ”sandar”.

Tänk på det här innan du installerar solpaneler

FAQ

 1. Undersökning av takets ålder och historik: Den första delen av besiktningen innebär en bedömning av takets ålder och historik. Detta inkluderar en undersökning av takets tillstånd, eventuella tidigare reparationer eller byten, och hur länge taket har funnits på plats.
 2. Inspektion av takets material och konstruktion: Nästa steg är att inspektera takets material och konstruktion. Detta inkluderar att bedöma takets lutning, eventuella beläggningar eller tätskikt, och hur taket är konstruerat och installerat.
 3. Inspektion av takets skick: En noggrann inspektion av takets skick genomförs, inklusive att söka efter eventuella tecken på skador, läckage eller andra problem som kan påverka takets livslängd.
 4. Bedömning av takets livslängd: Baserat på inspektionen görs en bedömning av takets livslängd och hur väl det kommer att matcha solpanelernas livslängd. Om taket bedöms ha en kortare livslängd än solpanelerna kan det behövas repareras eller bytas ut helt.

En takbesiktning innebär en grundlig inspektion av ett tak för att identifiera eventuella problem eller skador. En professionell takbesiktning kan omfatta följande steg:

 1. Inspektion av takkonstruktionen: Takbesiktningen börjar med att inspektera takkonstruktionen, inklusive takstolar, balkar och vindskivor för att leta efter tecken på skador, deformation eller bristande hållfasthet.
 2. Inspektion av takbeläggningen: Takbeläggningen, inklusive takpannor, plåt eller annat takmaterial inspekteras för att leta efter sprickor, skador, läckage, deformationer eller andra tecken på försämring.
 3. Inspektion av takavvattning: Takavvattningssystemet, inklusive stuprör och takbrunnar, inspekteras för att se till att de fungerar korrekt och inte är igensatta.
 4. Inspektion av takisolering: Takisoleringen kontrolleras för att se till att den är ordentligt installerad och inte har skadats av fukt eller andra faktorer.
 5. Bedömning av skador: Om skador eller problem hittas under takbesiktningen, bedöms deras omfattning och eventuell åtgärd som kan behöva vidtas.