Boka hembesök

Fyll i formuläret så återkommer vi!

Vi ringer upp dig!

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig!

Kontakta oss

031-757 00 40

info@fixer.nu


Tak/Fasad

Janne Andreasson

070 - 830 69 34
janne@fixer.nu


VD

Magnus Hidetun

070 - 830 72 03
magnus@fixer.nu


Administration

Annelie Hidetun

070 - 935 86 00
ekonomi@fixer.nuKontaktformulär

Kundcase & referenser

Scandic Hotell Göteborg

Kundkontakt

 • Kunden tog kontakt med Fixer Göteborg AB med önskan om offert för fasadtvätt.
 • Vid återkoppling från Fixer bestämdes möte på plats för genomgång av ytor som var aktuella för fasadtvätt.
 • Fixer gjorde en provtvätt som grundades på alla utmaningar som var specifika för just detta projekt.

Utmaningar för fasadtvätten

 • Vad är det som ska tvättas bort? (Vilken kemikalie ska användas?)
 • Hur ska det tvättas bort? (Vilken tvättmetod ska användas?)
 • Hur ser det ut efter en sådan provtvätt?
 • Hur kommer vi åt alla ytor?
 • Hur hanterar vi gäster inne på rummen?
 • Hur hanterar vi gäster som passerar in och ut från entrén?
 • Hur hanterar vi gående och trafik som befinner sig så nära fasadytan?
 • Hur fångar vi upp vårt tvättvatten?

Planering

 • Efter två dagar lämnades en offert över till kund.
 • Efter ytterligare två dagar svarade kund med en beställning av fasadtvätt.
 • Uppstart sattes till tio dagar efter gjord beställning.
 • Tillstånd från Polis och Trafikverket införskaffades.
 • Arbetsmiljöplan gjordes.

Genomförande och besiktning

 • Projektet var beräknat till fyra dagar.
 • Arbetet skedde mellan 09:00 – 16:00 för att minimalt störa hotellets verksamhet.
 • Dag fem gjordes en besiktning där beställare, hotellrepresentant och projektansvarig från Fixer närvarade.
 • Alla tre parter var eniga om ett mycket lyckat resultat.
 • Ytan på fasaden blev ren och gästerna berördes minimalt av fasadtvätten.
 • Gång och cykelstråk alldeles nedanför fasaden hanterades enligt plan.

Kontakt

Om ni är intresserade eller har frågor kan ni kontakta oss, boka hembesök eller fylla i formuläret för att bli uppringd så hör vi av oss!