fbpx

Softwash fasadtvätt: Varför tvätta hårdare än man behöver?

Fixer Göteborg har genom sina mycket goda kontakter i USA hämtat hem ett helt nytt sätt att tvätta fasader med. Metoden för fasadtvätt heter Softwash. Softwash sprider sig som en löpeld i USA och idag används metoden även av företag i Kalifornien, med världens strängaste miljölagstiftning.

Fixer Göteborg valde att åka över till USA och lära sig detta, nu är Fixer Göteborg utbildade och certifierade i denna metod. Softwash är som det heter, ett mjukt sätt att tvätta med. Man tar bort högtrycken och alla dess nackdelar och riktar i stället in sig på vad det egentligen är som man gör, man desinficerar. Det är nämligen så att större delen av all fasadtvätt går ut på att tvätta bort mikrobiell påväxt. Ett annat ord för mikrobiell påväxt är alger, lav, mossa, bakterier eller mögel. Softwash är väldigt effektfullt för tvätt och desinficering sker i samma moment.

Fixer har fått godkänt av Göteborgs Miljö & Hälsa att använda vår metod Softwash. Fixer har i tre år använt Softwash som tvättmetod och tränat på kunder och utbilda anställda. detta har fallit väl ut för att säga det minsta. Vårt absolut första jobb vi valde denna metod var på Valands och Lilla Londons markiser, ja ni ser själva skillnaden. På Valands festvånings markiser ser man tydligt hur ”någon” prövat att skjuta/tvätta med högtryck.

Efter att vi för första gången vågat använda Softwash och dessutom på Valands markiser, så insåg vi snabbt skillnaden i vad en högtryckstvätt gör jämfört med Softwash, bilderna talar för sig själva.

Världens största Softwashprojekt

Efter att vi utfört många och svåra fasadtvättar med vår Softwash-metod, kände vi oss mogna att ge oss på vad som senare visat sig vara världens hittills största Softwash-project.

Västra Gårdsten ligger dessutom inom ett område som är vattenskyddat, lagen säger att tvättvatten inte får släppas ut i varken mark eller till dagvattenbrunn. Fixer löste detta genom att rena vattnet med vårt eget byggda mobila reningsverk.

Högtryckstvätt

Vi är nog alla överens om att det blir rent med högtryck, oftast. Vi är kanske också överens om att högtryck kan skada fasaden. Risken är stor att fasaden får oönskat vattenintrång, färgen släpper, fogar skjuts sönder osv

Softwash

Softwash är vad det heter, en mjuk tvätt av din fastighet, du slipper vattenintrång och den viktigaste skillnaden är att Softwash desinficerar också, det betyder att tiden för återväxt är mycket längre.

Sanering eller tvätt?

Behöver ditt hus saneras? Låter det dramatiskt? Faktum är att ditt hus inte bara är smutsigt, det är också infekterat. Med tiden samlas smuts, damm, pollen, avgaser från trafiken, rök från skorstenen, ja alla möjliga små partiklar samlas på din fastighet och med ”rätt färutsättningar” börjar det att växa mikrober på din fastighet. Mikrober är ett samlingsnamn för mikrobiell påväxt eller andra vanliga namn är virus och bakterier. När dessa växer till sig kommer dem en ”vacker” dag eller mest troligt en regning dag, att synas för blotta ögat, då kallar vi dem för alger, mögel eller mossa.

#Softwash #Fixer