fbpx

Platsbesök

Med Fixer startar det alltid med ett platsbesök, det är ett fundament i hur vi valt att arbeta. Det finns två anledningar till att vi valt denna procedur.

 • Genom våra platsbesök bygger vi sociala relationer, det gillar vi och våra kunder.
 • Kvalitet har med kunskap att göra, vi måste med egna ögon se vad du som kund önskar. Vi måste besikta taket innan vi gör eventuella åtgärder.

Takbesiktning

Hos oss är takbesiktning en självklarhet,

 1. Platsbesök
 2. Takbesiktning
 3. Takåtgärder
 4. Solpanelsinstallation
 5. Serviceavtal

Platsbesök

Med Fixer får du alltid ett platsbesök, många andra företag räknar på din installation med enbart uppgifter via en bild från Google, det gör inte vi. Vi vet att det inte börjar med solpaneler, det börjar med hur ditt tak mår? Dessutom får vi ett personligt möte med våra kunder, det gillar vi. Vi vet hur viktigt det är att lyssna av våra kunder och höra deras behov och frågor.

Takbesiktning

Solpanelerna skall kunna sitta i upp till 30 år, klarar ditt tak det? Det enda sättet att få reda på det är en besiktning/kontroll av ditt tak. Kanske behöver du ett takbyte, taktvätt, takmålning, nocktätning eller byta vissa trasiga takpannor, kanske har du en läcka eller några dåliga takgenomföringar? Kanske är ditt tak helt felfritt, (det förekommer det också) efter vår besiktning får du ett besiktningsprotokoll med förslag på åtgärder.

Takåtgärder

Vi hjälper dig med dom åtgärder som ditt tak behöver, det kan vara:

 • Takbyte
 • Taktvätt
 • Takmålning
 • Nocktätning
 • Plåtarbete
 • Byte av viss råspont
 • Byte av vissa läkt
 • Taksäkerhet
 • Fallskydd
 • Snörasskydd

Solpanelinstallation

Med hjälp av våra certifierade montörer startar installationen för att sedan avslutas av vår elektriker. Kika gärna in på elsäkerhetsverkets hemsida på behörighet. Kolla auktorisation Kolla Certifiering

Serviceavtal

När allting är på plats så vill vi att anläggningen och ditt tak skall klara 30 år, (vi besiktar våra bilar varje år) i vårt serviceavtal ingår följande:

 • Kontroll av din mjukvara
 • Kontroll av kablage
 • Kontroll att alla paneler fungerar
 • Kontroll att anläggningen inte är strömförande
 • Kontakter
 • Tvätt av paneler med ultrarent vatten (Läs mer om tvätt av paneler här) länk till hemsidan om ultrarent vatten.
 • läs mer om punkter i serviceavtal här (länk till punkter för serviceavtal, fixers sida.)

Vi på Fixer har alltid som mål att ha kunden i fokus. Vi erbjuder våra kunder Trygghet och Ekonomi, dessa värdeord har byggt vårt företag sedan grunden. Det är tack vare våra kundrelationer som vi har växt som företag.

Trygghet

För att du som kund skall vara trygg i våra händer behöver vi gå från ord till handling, genom ett samarbete med Fixer säkerställer du som kund att vi inte bara följer rådande lagstiftning. vi vet att bakom trygga händer finns en viktig egenskap – kunskap. Därför ser vi till att vara i framkant när det gäller våra professioner eller rättare sagt, tjänster. Vi vet att fundamentet i vår framgång är hur vi genomför våra projekt.

Ekonomi

Det ska sägas med en gång, Fixer är inte billigast, det ligger inte i vårt intresse. Vårt fokus ligger på att leverera kundnytta, för vi skall ge dig som kund ett värde så är det viktigt att lyssna av dina behov som kund, det lägger vi väldigt mycket tid på. Därför gör vi alltid platsbesök hos våra kunder. Vår övertygelse är, att genom goda kundrelationer och en högt utbildad personal kunna leverera en sådan kvalitativ tjänst att trygghet och ekonomi kommer på köpet.

Om du inte målar

Om du väljer att inte måla ditt tak så kommer betongpannan att ”sanda” eller
”erodera” det betyder att sanden/gruset som pannan är byggd av att släppa och
åka ner i hängrännorna, har du otur så åker sanden ner i dräneringen.

Om betongpannan saknar sin målade yta så tar pannan upp vatten, den
absorberar alltså, med andra ord, den blir blöt. Detta är en anledning till att det
växer mossa/lav på ditt tak. Du kan ta bort mossa/lav genom att algbehandla ditt
tak men den kommer snart tillbaka för ytan på pannan är borta.

Genom att i stället måla ditt tak så gör du i stället ytan inte bara snyggare
estetiskt utan den blir också vattenavvisande.

Dessutom slipper du att pannar ”sandar”.

Tänk på det här innan du installerar solpaneler

FAQ

 1. Undersökning av takets ålder och historik: Den första delen av besiktningen innebär en bedömning av takets ålder och historik. Detta inkluderar en undersökning av takets tillstånd, eventuella tidigare reparationer eller byten, och hur länge taket har funnits på plats.
 2. Inspektion av takets material och konstruktion: Nästa steg är att inspektera takets material och konstruktion. Detta inkluderar att bedöma takets lutning, eventuella beläggningar eller tätskikt, och hur taket är konstruerat och installerat.
 3. Inspektion av takets skick: En noggrann inspektion av takets skick genomförs, inklusive att söka efter eventuella tecken på skador, läckage eller andra problem som kan påverka takets livslängd.
 4. Bedömning av takets livslängd: Baserat på inspektionen görs en bedömning av takets livslängd och hur väl det kommer att matcha solpanelernas livslängd. Om taket bedöms ha en kortare livslängd än solpanelerna kan det behövas repareras eller bytas ut helt.

En takbesiktning innebär en grundlig inspektion av ett tak för att identifiera eventuella problem eller skador. En professionell takbesiktning kan omfatta följande steg:

 1. Inspektion av takkonstruktionen: Takbesiktningen börjar med att inspektera takkonstruktionen, inklusive takstolar, balkar och vindskivor för att leta efter tecken på skador, deformation eller bristande hållfasthet.
 2. Inspektion av takbeläggningen: Takbeläggningen, inklusive takpannor, plåt eller annat takmaterial inspekteras för att leta efter sprickor, skador, läckage, deformationer eller andra tecken på försämring.
 3. Inspektion av takavvattning: Takavvattningssystemet, inklusive stuprör och takbrunnar, inspekteras för att se till att de fungerar korrekt och inte är igensatta.
 4. Inspektion av takisolering: Takisoleringen kontrolleras för att se till att den är ordentligt installerad och inte har skadats av fukt eller andra faktorer.
 5. Bedömning av skador: Om skador eller problem hittas under takbesiktningen, bedöms deras omfattning och eventuell åtgärd som kan behöva vidtas.